Groep 7 – Lichaamstaal van dieren

Lichaamstaal van dieren

 1. Anders dan mensen beschikken dieren niet over een spreektaal. Je kunt
 2. stellen dat papegaaien praten, maar dat praten is meer een nabootsing
 3. van klanken dan het gebruik van woorden. Daarmee kunnen ze niet
 4. duidelijk maken wat ze willen of hoe ze zich voelen. Toch hebben dieren
 5. een taal waarmee ze dat wel kunnen, namelijk hun lichaamstaal. Het is
 6. hun voornaamste manier om te communiceren. Naast lichaamstaal maken
 7. dieren gebruik van hun specifieke geluid en geur om gevaar te voorkomen,
 8. eraan te ontsnappen en om een partner te vinden.
 1. Om belagers op afstand te houden, zorgen wilde konijnen en hazen ervoor
 2. dat ze zo min mogelijk opvallen. Hun lange oren hangen dan plat naar
 3. achteren in de nek. Een egel rolt zich helemaal op als een rond bolletje,
 4. zodat hij ongrijpbaar wordt. Een kat zet een hoge rug op en hij laat zijn
 5. staart rechtop staan met de haren breeduit. Door zich groter te maken,
 6. probeert hij gevaar af te wenden. Het zich schijndood houden door
 7. sommige dieren is ook zo’n signaal. Zo zijn er nog talloze voorbeelden
 8. van lichaamshoudingen, waarmee een dier probeert gevaar te vermijden.
 1. Als een dier daadwerkelijk wordt aangevallen, dan gebruikt hij zijn
 2. lichaamstaal om zichzelf alsnog te redden. Een inktvis spuit een dosis inkt
 3. richting zijn aanvaller. Een stinkdier verspreidt een doordringende stank,
 4. waardoor een aanvaller meestal het hazenpad kiest. Een stekelbaars die
 5. zich in een benarde positie bevindt, zet zijn stekels op alsof hij wil
 6. zeggen: “Als je me opeet, dan krijg je gaten in je lijf die behoorlijk pijnlijk
 7. zijn”. Dus ook in gevaarlijke situaties speelt de lichaamstaal een belangrijke rol.
 1. Sommige dieren hebben een partner voor het leven, andere dieren gaan
 2. er elk seizoen naar op zoek. Dieren proberen zo goed mogelijk voor de
 3. dag te komen en concurrenten te verslaan. Dit typische paringsgedrag
 4. noemen we ook wel baltsen. Baltsende dieren proberen een vrouwtje
 5. te imponeren door bijvoorbeeld een paringsdans op te voeren, waarbij
 6. ze hun verenkleed uitspreiden en een lekker hapje aanbieden, zoals een
 7. worm of een rups. Andere dieren laten bijvoorbeeld zien hoe goed ze
 8. kunnen jagen, waarmee ze duidelijk willen maken: “Kies mij, ik ben een
 9. prima partner en ik kan goed voor voedsel zorgen”.
 1. Ook al spreken dieren geen mensentaal, toch kunnen zij goed duidelijk
 2. maken hoe zij zich voelen. Houding, geur- en gifstof en lichaamsdelen
 3. zijn daarbij van essentieel belang. Naast het maken van hun (specifieke)
 4. geluid, is lichaamstaal een spreektaal voor dieren.