Groep 5 – Geen schoolreisje meer

Geen schoolreisje meer

De directrice van basisschool De Eenhoorn heeft besloten dat het jaarlijkse schoolreisje wordt afgeschaft. Dat deed zij in overleg met de ouders en het team. Een schoolreisje is een kostbare zaak en dat is nou net het probleem. Alle ouders hebben een e-mail ontvangen en de leraren hebben het droevige nieuws in hun groep meegedeeld.

Een kaartje voor de dierentuin of voor een pretpark past niet in het budget. Daarbij komt nog de rekening van de bus. De directrice zegt dat de kosten de pan uitrijzen. De leerlingen zijn enorm teleurgesteld. Zij zijn namelijk de dupe van deze beslissing.

Gelukkig hebben de leerlingen van groep vijf een uitstekend plan bedacht: Ze willen een fietstocht en een picknick in de maand mei organiseren in het nabij gelegen natuurgebied. Iedereen neemt dan eten, drinken en fruit mee, terwijl de leraren zorgen voor ballen, springtouwen en een fietspomp.

De directrice heeft het voorstel van groep vijf met de leraren besproken. Het voorstel werd door iedereen goedgekeurd! De directrice was vooral opgelucht dat hieraan geen kosten zijn verbonden. Alle leerlingen en hun ouders reageerden ook enthousiast. Dankzij groep vijf komt er toch een leuk uitstapje op De Eenhoorn!